Kontaktní informace

 

Poštovní adresa             Telefonické  spojení        Elektronická adresa              Adresa v síti WWW

Krásná Ves 32               777-100358                   info@stajstepan.com            www.stajstepan.com

   Katusice 294 25                                                                                               Facebook--Stáj Štěpán

 

 

Ustájení: vnitřní boxové  /  venkovní boxové  /  pastevní 24/7…..klikněte  na:                Služby - ceník

krmení:  kvalitní seno v BIO kvalitě, oves, ječmen, sladový květ, řepné řízky, vojtěškové pelety, granule, müsli a krmné směsi od firmy Bocus

 

 Vyjížďky, kurzy, výcvik, přeprava, podkování, ubytování,……....klikněte  na:                Služby - ceník

    

 

-výcvik vede kvalifikovaný lektor – instruktor jezdectví (složená zkouška u České jezdecké federace)

 

-podkování a korektura kopyt:   kovář – podkovář s patřičnou kvalifikací dle zákona a živnostenským   oprávněním

 

KVALITNÍ PŘÍPRAVA NA ZZVJ  VČETNĚ  ZKOUŠEK

 

      

 

 

 

http://www.sirmi.ic.cz/kun/3.gif

 máme poslední volná  místa na ustájení

      Máme ustájené koně:       rekreační (anglie,western), hobby sport (drezura,parkur),

sportovní drezura (výkonnost S) , parkur(výkonnost ST)